Vakblad online

Jewels zomer 2014

jewels zomer 2014Dossier Veiligheid

Gemakkelijke prooi! Hoe lang nog?

Banken en geldtransporten zijn, door toepassing van allerlei technologische hulpmiddelen, de laatste jaren dermate beveiligd dat zij door het criminele milieu niet meer a priori geviseerd worden. Hierdoor is er een zorgwekkende verschuiving ontstaan naar die plaatsen waar het veiligheidsniveau een stuk lager ligt en waar ook een aantrekkelijke concentratie aan geld of waardevolle goederen aanwezig is. Juwelen- en uurwerkenzaken vormen hierbij één van de belangrijkste doelwitten.

Hoewel ook hier het besef is toegenomen dat er volop aandacht dient besteed aan infrastructuur en hulpmiddelen ter bescherming van personen en goederen blijft het risico groot en blijft ook het aantal roofovervallen en inbraken in de sector groot… veel te groot! Zowat iedere juwelen en/of uurwerkenhandel blijft daardoor een potentieel doelwit. De handelaars in de sector die in de loop van hun carrière nooit op een of andere wijze werden bedreigd, overvallen of beroofd, zijn schaars… veel te schaars!

De gevolgen zijn legio. Het verlies en het menselijk leed zijn vaak niet te overzien en laten diepe en blijvende sporen van miserie na. Ik een interview dat ik recent afnam van een televisiepresentator die een opsporingsprogramma verzorgt verklaart hij onomwonden: Als je met een juwelier praat die het slachtoffer geweest is van een overval, dan staan de tranen meestal nog in de ogen en merk je pas welke impact dat heeft op Zijn leven. Compleet machteloos moeten toezien hoe je levenswerk gewoon wordt leeggeroofd vormt een onuitwisbaar trauma.

Als vakblad achten wij het daarom onze taak – ja zelfs onze plicht – om geregeld aandacht te besteden aan deze thematiek. Deze veiligheidsspecial heeft daarom slechts één doel: het besef aanwakkeren dat er, spijts de grote (financiële) inspanningen die dit vereist, een absolute topprioriteit dient gegeven aan het aspect veiligheid binnen onze toch wel bijzonder kwetsbare risicosector.

Walter Van den Branden

Hoofdredacteur