Vakblad online

J&W Info herfst 2013

cover_jewels_nlHoe exclusief is exclusief!

Wat maakt een product exclusief? Uiteraard het feit dat niet iedereen erover kan beschikken en dat er zo weinig mogelijk exemplaren van in omloop zijn. Dit geldt niet alleen in de kunst maar ook in de modewereld en zeker niet in het minst voor juwelen en uurwerken. Het unicaat geldt hierbij als de meest extreme vorm van exclusiviteit. Een juweel bijvoorbeeld waarvan er slechts één exemplaar, en dan nog overwegend met de hand, werd vervaardigd. Dat is pas exclusief, want de gelukkige bezitter loopt niet het gevaar dat hij of zij op een of andere feestelijke gelegenheid geconfronteerd wordt met iemand die identiek hetzelfde juweel draagt. Hiermee belanden we meteen bij de absolute tegenhanger, met name de massaproductie waarbij een ongelimiteerd aantal identieke producten worden vervaardigd.

Omdat het in een aantal gevallen niet haalbaar is om slechts één exemplaar tegen een aanvaardbaar prijsniveau te vervaardigen werd een handige commerciële tussenoplossing bedacht: de ‘limited edition’. Slechts een beperkt aantal exemplaren wordt dan, vaak voorzien van een rangnummer en een mooi ogend certificaat, in de handel gebracht. Tien, vijftig of negenennegentig exemplaren, netjes verdeeld over de ganse wereld, behoeden de bezitter van een mooie ets, een speciaal uitgeruste auto, een prachtige jurk, een horloge of een schitterend juweel van het risico dat de buurman of -vrouw met dezelfde kostbaarheid kan pronken.

Ongetwijfeld een formule die werkt, althans in zoverre dat de bezitter de garantie heeft dat de aangegeven beperking ook overeenstemt met de realiteit. Maar ja… wie zal het zeggen? Zolang de formule aanslaat is de ‘limited edition’ zeker een commerciële troef die de juwelen en uurwerkenbranche extra slagkracht biedt.

Walter Van den Branden
Hoofdredacteur