J&W Mag en ligne

Jewels & Watches 05 2020

La lumière au bout du tunnel

Nous espérons tout d’abord que vous et vos proches êtes en bonne santé

Comme vous, nous avons été confinés et sommes heureux d’apercevoir la lumière au bout du tunnel…

Tous les commerces peuvent enfin rouvrir, avec bien entendu, les mesures de sécurité nécessaires à la sécurité du personnel et des clients. Ces normes seront d’application pour longtemps, le temps de trouver une parade contre ce virus.

Adapter nos modes de communication

Aujourd’hui, où les commerces physiques ont dû suspendre leurs activités et où bon nombre de salons professionnels ont dû annuler ou reporter leur événement, ne faut-il pas changer nos modes de communication. ? En quelques semaines de fermeture obligatoire, les commerçants ont dû développer leur communication à travers les réseaux sociaux puisque c’était le seul moyen d’exister, pratique pas toujours d’application chez bon nombre de bijoutiers-horlogers.

Pour faire face à une société en pleine évolution et qu’on le veuille ou pas, nous devons nous adapter avec une plus grande présence sur le net et proposer de la vente et du conseil en ligne.

N’oubliez-pas que vous vendez du rêve, partagez-le encore plus sur les réseaux sociaux !

Je vous souhaite une bonne lecture.

Bonne santé à vous et vos proches !

Ronny Van Cutsem

rédacteur en chef

Vakblad online

Jewels & Watches 05 2020

Licht aan het einde van de tunnel

Allereerst hopen wij dat u en uw familie het goed stellen.

Zoals iedereen, zaten wij ook in lockdown en uiteraard zijn wij gelukkig dat we ook enig teken van leven zien aan het einde van de tunnel. 

Alle handelszaken mogen intussen weer open, met uiteraard, de nodige voorzorgsmaatregelen voor personeel en uw klanten.  Deze normen zijn van toepassing voor een nog vrij lange periode, de tijd dat er een anti-virus op de markt komt.

Laten we onze communicatiemiddelen aanpassen

Vandaag de dag; waarbij vele fysische handelszaken hun activiteiten dienden te staken en waar ook heel wat vakbeurzen dienden te annuleren of zelfs hun event dienden uit te stellen; moeten we ons de vraag stellen of we onze communicatie dienen te veranderen ? De weken van verplichte sluiting, hebben bij sommigen van u een aanpassing gevraagd van uw communicatie voornamelijk via social media.  Helaas soms de enige manier van dialogeren. Een gewoonte die bij sommige juweliers-horlogemakers nog niet gebruikelijk is. 

Om deze nieuwe maatschappij aan te kunnen of we het nu willen of niet, dienen we ons aan te passen met een grotere aanwezigheid op het net met verkoop van producten en gericht online advies. 

Vergeet niet dat u dromen verkoopt, dus deel deze nog meer als voorheen op social media.

Ik wens u alvast een heel fijn lectuur van dit nummer.

Een goede gezondheid toegewenst aan u en uw naasten.

Ronny Van Cutsem

Hoofdredacteur

Gérante et fondatrice du magazine Jewels & Watches Info, magazine professionnel édité pour la Belgique et le Grand Duché du Luxembourg