In the picture

Bijouterie Meunier Arlon

meunier-6Bijouterie Meunier à Arlon

Un duo de choc pour perpétuer la bijouterie familiale !

Par Eve Barthélémy

Pour la Success story de ce numéro, c’est avec plaisir que je suis allée à la rencontre des jeunes «patrons» de la Bijouterie Meunier installée à Arlon. Un frère et une sœur très sympathiques qui perpétuent la tradition familiale.

Une histoire de famille qui dure depuis plus de 75 ans …

Le grand-père Meunier Guy, horloger de métier ouvre dans les années 50 du siècle dernier, un atelier de réparation dans le vieux quartier d’Arlon. C’est ensuite Claude, le fils de Guy, qui reprend l’affaire en 1976 et qui en 1979 déménage vers la Grand Rue, qui est devenue une rue piétonne entretemps.

Claude est horloger comme son papa mais très rapidement il va se diversifier et proposer des bijoux en or principalement. Pour la partie bijouterie, Claude Meunier s’entoure de personnel qualifié en bijouterie afin de répondre au mieux à la clientèle exigeante d’Arlon, située, rappelons-le, à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise !

Début des années 2000, les enfants de Claude, Catherine et Olivier, ont fait le choix de travailler dans la bijouterie familiale. Il n’y a eu aucune hésitation, que ce soit pour Catherine ou  Olivier, leur place était dans la bijouterie familiale. Olivier a suivi des études pour devenir bijoutier avec une spécialisation en sertissage. Cette spécialisation lui permet de transformer ou de créer des bijoux sur mesure. Catherine a également suivi une formation de bijoux mais elle se consacre essentiellement à la gestion et au marketing. Elle consacre beaucoup de temps à la mise à jour du site internet et aux réseaux sociaux. Depuis 2013, Catherine et Olivier sont devenus officiellement les seuls maîtres à bord. Claude Meunier a pu prendre une retraite méritée en toute sérénité.

Une politique claire et nette

La différence et la notoriété de la bijouterie Meunier est fondée sur les points suivants :

– un service après-vente rapide par rapport aux réparations qu’elles soient en horlogerie ou en bijouterie. Tout ou pratiquement tout est fait au magasin dans les meilleurs délais

– un bon rapport qualité-prix quel que soient les articles (bijoux et montres).

– une sélection de marques réactives au niveau commercial, livraison et SAV si nécessaire.

– en matière de bijoux, la bijouterie ne propose que de l’or 18 carats (pas d’argent, pas de plaqué).

– un service sur mesure : quand c’est possible Olivier propose de fabriquer lui-même un solitaire par exemple.

– une mise à jour permanente du site internet. Le résultat est probant. En effet, certains clients trouvent des articles sur le site de la bijouterie et viennent parfois de Bruxelles, acheter le modèle en question. Il ne s’agit pas d’un site e-commerce mais les clients peuvent réserver un article par mail.

Pour le reste c’est le bouche-à-oreilles qui fonctionne car la Bijouterie Meunier pratique les mêmes prix toute l’année. Les prix de vente sont calculés au plus juste pour les clients.

Un nouvel écrin

Le magasin n’avait plus été réaménagé depuis 19 ans. Les travaux avaient été réalisés à l’époque par l’équipe de Diadema. Catherine et Olivier Meunier, ont suivi le choix de leur papa et ont fait à nouveau confiance à la même société pour un superbe résultat. Il suffit de voir les photos.

Pour garder l’intimité et la discrétion à l’intérieur du magasin, les vitrines ne sont pas visibles de l’intérieur. Un verre opaque blanc permet à la lumière de passer mais ne permet pas de voir ce qu’il se passe à l’intérieur de la bijouterie. Les clients font leur choix à l’extérieur des vitrines et ensuite ils sont reçus à 2 bureaux qui permettent un maximum de convivialité.

L’ambiance est feutrée et les matériaux utilisés sont le bois pour les meubles, le comptoir et le parquet. Un mur en pierres apparentes claires crée une atmosphère très chaleureuse. Dès qu’on franchit la porte d’entrée, le mur en pierres s’impose majestueusement et met en valeur le comptoir en bois foncé.

L’ensemble est de très bon goût et participera certainement au succès de la bijouterie Meunier.

Bijouterie Meunier – Grand Rue 45 – 6700 Arlon- 063 22 55 45

www.bijouteriemeunier.be

 

In the picture nl

Bijouterie Meunier Arlon

meunier-6Bijouterie Meunier te Arlon

Een superteam om de familiezaak verder te zetten!

door Eve Barthélémy

Voor de successtory van deze editie, heb ik het genoegen gehad om de jonge ‘bazen’ van de juwelierszaak Meunier te Arlon te mogen ontmoeten. Een sympathieke broer en zus die de familietraditie voortzetten.

Een familietraditie van meer dan 75 jaar ….

Grootvader Guy Meunier, horlogemaker van beroep, opende in de jaren 50 van de vorige eeuw een herstellingsatelier in het oude stadsgedeelte van Arlon. In 1976 nam Claude, de zoon van Guy, de zaak over om in 1979 te verhuizen naar de Grand Rue, welke ondertussen een voetgangerszone geworden is.
Claude is, zoals zijn vader, horlogemaker maar al snel ontdekt hij dat er nood is aan uitbreiding van het assortiment en hij start met het aanbieden van vooral gouden juwelen. Voor de juwelenafdeling laat Claude zich omringen door gekwalificeerd personeel dat beter aan de hoge verwachtingen van het cliënteel uit Arlon kan tegemoetkomen, vooral rekening houdend met het feit dat Arlon slechts enkele kilometers van de Luxemburgse grens verwijderd is.
Begin jaren 2000 beslissen ook Catherine en Olivier, de kinderen van Claude, om in de familiezaak te stappen. Geen van beiden heeft er ooit aan getwijfeld: hun plaats is in de juwelierszaak van de familie. Olivier volgde een opleiding tot juwelier met een specialisatie voor diamantzetting. Deze specialisatie laat hem toe bestaande juwelen te transformeren of nieuwe juwelen op maat te ontwerpen.
Catherine heeft ook een opleiding in die richting gevolgd maar zij houdt zich vooral bezig met het beheer en de marketing. Zij besteed veel tijd aan het up to date houden van de website en op de sociale netwerken. Sedert 2013 zijn Catherine en Olivier alleen verantwoordelijk voor het uitbaten van de zaak. Claude Meunier heeft in de meest ideale omstandigheden zijn welverdiende pensionering kunnen aanvatten.

 

Een duidelijke en heldere politiek

Het verschil en de goede naam van de juwelierszaak Meunier zijn gebaseerd op de volgende punten:
– Een snelle naverkoopdienst voor de herstellingen van horloges of juwelen. Alles of bijna alles wordt in de winkel gemaakt en binnen de kortst mogelijke termijn afgeleverd.
– Een goede prijs-kwaliteitverhouding voor alle artikelen (juwelen en horloges).
– Een selectie van toonaangevend merken zowel op commercieel gebied, leveringen en naverkoopdienst indien nodig.
– Op het vlak van de juwelen biedt de zaak enkel juwelen aan in 18-karaats goud (geen zilver, noch plaqué).
– Een service ‘op maat’: indien mogelijk, stelt Olivier voor om zelf bv. een verlovingsring te maken.
– Het constant up to date houden van de website. De resultaten zijn er het beste bewijs van. Soms vinden de klanten bepaalde stukken op de website en komen zelfs van Brussel om zich het model in kwestie aan te schaffen. Men kan niet online kopen maar wel een juweel of horloge per mail laten reserveren.
Voor de rest werkt de mond aan mond reclame zeer goed door het feit dat de juwelierszaak Meunier dezelfde prijzen gedurende de het ganse jaar behoudt en de verkoopprijzen worden zeer scherp berekend in het voordeel van de klanten.

Een nieuwe habitat

Het was al 19 jaar geleden dat de winkel nog heringericht werd en dit werd destijds door een team van Diadema uitgevoerd. Catherine en Olivier Meunier hebben de keuze van hun vader gevolgd en hebben hun vertrouwen ook aan dezelfde firma geschonken met een schitterend resultaat als gevolg. Het volstaat de mooie foto’s te bekijken.
Met het doel de intimiteit en de discretie binnenin de winkel te bewaren heeft men ervoor gezorgd dat men van binnenuit niet in de vitrines kan kijken. Een ondoorzichtbaar glas laat het licht door maar laat niet toe te zien wat er binnenin de winkel gebeurt. De klanten maken hun keuze buiten aan de vitrines en worden nadien in 2 salons ontvangen die een maximum aan gezelligheid en privacy bieden.
Het gebruik van hout voor de meubels, de toonbank en het parket, samen met een muur uit lichte zichtbare stenen zorgt een zeer warme atmosfeer. Vanaf het moment dat men de zaak binnenstapt valt de imposante muur onmiddellijk op die ervoor zorgt dat de toonbank in donker hout prachtig tot haar recht komt.
Het geheel getuigt van zeer goede smaak en zal zeker bijdragen tot het verder succes van de juwelierszak Meunier.

Bijouterie Meunier – Grand Rue 45 – 6700 Arlon- 063 22 55 45

www.bijouteriemeunier.be

 

Gérante et fondatrice du magazine Jewels & Watches Info, magazine professionnel édité pour la Belgique et le Grand Duché du Luxembourg