In the picture nl

Baselworld, editie 2017

Baselworld, editie 2017

Baselworld is hét evenement waarop de belangrijkste spelers uit alle takken van de internationale horloge- en juwelenindustrie samenkomen. Hier worden de bakens uitgezet voor de komende 12 maanden.

Persconferentie

Om duidelijk te maken waar de vakbeurs echt voor staat, hebben we enkele passages geselecteerd uit de persconferentie die op 22 maart werd gegeven. Die werd ingeleid door dhr. René Kamm, CEO van MCH Group*, die erop wees dat de beurs zich al van bij het begin perfect binnen het ontwikkelingstraject van de groep MCH situeert. “Zowel historisch als op internationaal vlak heeft Baselworld ontegensprekelijk in grote mate bijgedragen tot het succes van de groep en zijn positie in de wereld.

Marktgericht blijven

Mevr. Ritter, Managing Director van Baselworld, onderstreepte dat de grote aanwezigheid van de media, ieder jaar opnieuw, duidelijk maakte dat er grote belangstelling voor de vakbeurs was. “De reden voor het succes is dat we ons hebben weten heruit te vinden, vernieuwen, aanpassen, moderniseren en voortdurend omvormen, als blijvende spiegel van een steeds veranderende markt. Dat zullen we ook blijven doen. Toekomstgericht te werk gaan, dat is onze roeping.”

Kwaliteit vóór kwantiteit

Mevr. Ritter besprak daarna de activiteiten van de sector in de voorbije twaalf maanden. “Het waren inderdaad moeilijke tijden en een aantal spelers zijn noodgedwongen uit de horloge- of juwelenindustrie moeten stappen. Precies daarom moet het expositieconcept weer bijgesteld worden en moet Baselworld een beurs worden die een afspiegeling blijft van de wereldmarkt”. In die optiek stelde ze nog dat “binnen die evolutie steeds voorrang moet worden gegeven aan kwaliteit vóór kwantiteit. Bewijs daarvan is dat we besloten hebben om voor deze editie zelfs exposanten te weigeren. Dat is een keuze waar we volledig achter staan.”

 « Les Ateliers » en « Design-Lab »

Mevr. Ritter toonde verder concreet aan hoe Baselworld zich dynamisch aan de markt aanpast op basis van enkele nieuwe concepten. “Dankzij die bijsturingen hebben we onder meer de onafhankelijke horlogemakers, die vroeger in het Palace opgesteld waren, een toplocatie kunnen bieden in Hal 1. Met die nieuw ingerichte zone, de zogenaamde ‘Ateliers’, kunnen we tegemoetkomen aan de groeiende vraag van die sector.” Mevr. Ritter onthulde vervolgens nog een nieuwigheid in Hal 1 onder de naam ‘Design Lab’. “Daar kunnen designers, vooral van juwelen en bijouterieën, hun innovatieve unieke stukken en experimentele creaties voorstellen.”

 

De relance is ingezet

Dhr. Bertrand, voorzitter van het Comité van exposanten, verwees onder andere naar de huidige economische en geopolitieke context. Volgens hem “vormt de huidige situatie een kans voor zij die hun werk de laatste jaren correct hebben gedaan en die een solide basis op de markt hebben.” In het verleden was hij naar eigen zeggen verrast door de begeestering van merken van buiten de industrie voor de horlogemakerij maar voegt daar wel aan toe: “Als er tegenwind opsteekt, zijn het harde tijden.” Hij is dan ook niet verwonderd dat “sommigen weliswaar een stap terug hebben moeten zetten, maar de merken die zich altijd op hun vakkennis hebben gefocust zijn er nog steeds.” Dat zorgt ervoor dat de markt sterker wordt, wat de hele sector ten goede zal komen eens de relance ingezet is. En dhr. Bertrand blijft vertrouwen koesteren: “Dankzij die heropleving zullen de best gewapende spelers marktaandelen kunnen winnen en succesvoller dan ooit worden. Als voorzitter van het Comité van exposanten ben ik er stellig van overtuigd dat Baselworld de markt moet (blijven) weerspiegelen met als achterliggende strategie om steeds te kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit.”

De Zwitserse horlogemakers nog steeds aan de top

De persconferentie werd afgesloten met een presentatie van dhr. François Thiébaud, voorzitter van de Zwitserse exposanten, die liet weten dat de Zwitserse horloge-export in 2016 met 9,88% teruggevallen was in vergelijking met 2015. Hij wees er ook op dat er in het laatste kwartaal een lichte verbetering opgetreden was, dat de wereldwijde politieke en economische context nog steeds moeilijk was en dat de horloge-export ook te lijden had gehad onder de beslissing van de Zwitserse nationale bank op 15 januari 2015 om de waarde van de Zwitserse frank te verhogen. Maar in waarde blijft de Zwitserse horloge-industrie vooralsnog wereldwijd de grootste uitvoerder.

Tot slot verwees dhr. Thiébaud nog naar de grote evolutie die Baselworld doorheen al die jaren had gekend, wetende dat de vakbeurs dit jaar zijn eeuwfeest vierde (1917-2017)! In 1917 telde de eerste expositie in Bazel niet meer dan 29 Zwitserse horlogemerken terwijl er honderd jaar later maar liefst 220 Zwitserse merken hun nieuwigheden tentoonstellen.

Volgende editie van BASELWORLD

van 23 tot 30 maart 2018